Logalux SL

Logalux SL to biwalentny zasobnik c.w.u. ładowany warstwowo za pomocą syfonu termicznego, w którym zawartość wody nie jest podgrzewana jednocześnie w całej objętości, tylko warstwa po warstwie z góry na dół. Podgrzana woda przemieszcza się ku górze w rurze odprowadzającej ciepło, osiągając poziom, z którego może być pobrana. W ten sposób w bardzo krótkim czasie zostaje osiągnięta stosunkowo wysoka temperatura wody gotowej do użycia a dogrzanie c.w.u. konwencjonalnym źródłem ciepła jest rzadziej wymagane, przez co tańsze.

Zalety zasobnika Logalux SL

 • natychmiastowy podgrzew c.w.u.,
 • duża powierzchnia wężownicy solarnej,
 • niewielkie straty postojowe,
 • niewielkie straty ciepła,
 • wysoki wskaźnik wydajności NL,
 • dostępne w 3 średnicach: 300, 400 oraz 500l,
 • dostępne w 2 kolorach: białym i niebieskim,
 • Spełnia wymagania normy DVGW W-517 – wymagania higieniczne.

Rozwiązania techniczne

 • specjalna termoglazura DUOCLEAN oraz anoda magnezowa,
 • opatentowana technologia do ładowania warstwowego,
 • 4 punkty pomiaru temperatury,
 • 10 cm izolacja termiczna wolna od związków FCKW.