Jesteś tutaj: strona główna dotacje

dotacje

dotacje

Nasza firma oferuje darmową wycenę instalacji solarnych oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania dotacji z NFOŚiGW. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dofinansowania w formie dotacji w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (zakup i montaż kolektorów słonecznych).

Banki współpracujące z NFOŚiGW, w których można otrzymać kredyt z dotacją:

 • Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank),
 • Bank Spółdzielczy.

Jak otrzymać dotację – krok po kroku

 1. Spotkaj się z przedstawicielem naszej firmy w celu doboru odpowiedniego zestawu solarnego.

 2. Zaakceptuj przygotowaną ofertę.

 3. Nasza firma wykona projekt instalacji solarnej oraz przygotuje dokumentacją techniczną urządzeń potrzebną w Banku.

 4. Przygotuj odpowiednie dokumenty.

 5. Podpisz z umowę z naszą firmą.

 6. Wypełnij razem z przedstawicielem naszej firmy wniosek o kredyt razem z wnioskiem o dotację.

 7. Przedstawiciel naszej firmy złoży komplet dokumentów w odpowiednim Banku.

 8. Bank zweryfikuje dokumenty, obliczy zdolność kredytową.

 9. Podpisz z Bankiem umowę kredytową.

 10. W ciągu tygodnia nasza firma zjawi się w celu zamontowania kolektorów.

 11. Po zakończeniu montażu podpisz protokół odbioru instalacji.

 12. Wystąp do Banku o wypłacenie dotacji poprzez dostarczenie do Banku protokołu odbioru wraz z fakturą potwierdzającą poniesienie kosztów kwalifikowanych.

 13. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.

 14. W terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW Bank przekaże dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu.

 15. Rozlicz podatek od dotacji w zeznaniu rocznym.

 16. Wszystkie dokumenty dotyczące spłaty kredytu z dotacją przechowuj przez minimum 5 lat.

Lista potrzebnych dokumentów

 1. Dokumenty do zdolności kredytowej
  • Jak potwierdzić wysokość dochodów? – pobierz
  • ksero 2 dokumentów tożsamości ze zdjęciem.
 2. Dokumenty do wniosku o dotację (po stronie sprzedawcy):
  • certyfikat kolektora,
  • certyfikat wykonawcy,
  • umowa przedwstępna na wykonanie montażu instalacji solarnej,
  • projekt budowlano – wykonawczy lub rysunek techniczny z legendą,
  • zgoda na budowę – jeśli jest wymagana,
  • kosztorys.
 3. Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku mieszkalnego
  • wypis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów (łatwiej uzyskać – urząd miasta lub gminy),
  • decyzja o wysokości podatku od nieruchomości,
  • potwierdzenie zapłaty w/w podatku lub ostatniej raty.

Pliki do pobrania

Wniosek o dotacjępobierz
Wniosek o kredytpobierz
Oświadczenie o trwałości przedsięwziąciapobierz
Protokół odbioru końcowegopobierz
Zaświadczenie z zakładu pracypobierz
Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowej do kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)pobierz
Wniosek o dotację z Urzędu Miasta Gliwicepobierz
Wniosek o dotację z Urzędu Miasta Rybnikpobierz