Nota prawna

Wszelkie dane umieszczone i opublikowane na stronach serwisu są własnością serwisu NTG – nowoczesna technika grzewcza.

 

Dane osobowe

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 roku nr 101 poz 926) kotaktując się z z nami drogą elektroniczną wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych przez serwis NTG – nowoczesna technika grzewcza.

Serwis NTG – nowoczesna technika grzewcza nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkownika przez tę stronę internetową, poza informacjami podawanymi dobrowolnie, np. przez wysłanie do nas wiadomości e-mail.

Informacje pozyskiwane od użytkowników są wykorzystywane wyłącznie przez serwis NTG – nowoczesna technika grzewcza w celach kontaktowych i nie są sprzedawane, dzierżawione, wynajmowane ani też w jakikolwiek inny sposób ujawniane osobom trzecim.

 

Dane statystyczne

Są to dane, które same z siebie nie pozwalają na identyfikację użytkownika jako konkretnej osoby. Dane te obejmują adres strony, z której użytkownik trafił do naszego Serwisu, adres IP komputera (numer automatycznie przydzielany komputerowi użytkownika gdy ten uzyskuje dostęp do Internetu), wersję systemu operacyjnego i przeglądarki oraz wszelkie wyszukiwane ciągi znaków wprowadzone na stronach naszego Serwisu. Nasz serwer internetowy zbiera te informacje w celu monitorowania poziomu aktywności w naszym Serwisie, co jest później podstawą do oceny jego efektywności i ulepszania zawartości Serwisu.

Serwis NTG – nowoczesna technika grzewcza sobie możliwość gromadzenia, zestawiania, przechowywania, publikowania, przekazywania lub w inny sposób ujawniania danych statystycznych, pod warunkiem że dane te nie identyfikują użytkownika.

 

Pliki cookies

Podczas przeglądania zawartości serwisu NTG – nowoczesna technika grzewcza może zostać zapisany w Twoim komputerze niewielki plik, znany powszechnie jako cookie. Cookies używane są w celu lepszego poznania metod i sposobów korzystania z naszej strony internetowej oraz pomagają określić jej efektywność. Informacje, które są gromadzone w plikach cookies są specyficzne dla Twojego komputera i nie zawierają osobistych informacji dotyczących użytkownika.

Informacje te dotyczą adresów IP, daty i godziny odwiedzenia danej strony oraz które konkretnie strony były przeglądane. Możesz usunąć cookies lub zablokować te informacje poprzez zmianę ustawień komputera (w tym celu proszę sprawdzić instrukcje przeglądarki). Jednakże zablokowanie tych informacji może uniemożliwić korzystanie z niektórych elementów strony.